دانلود رایگان


دانلود پروژه منحنی مشخصه ولتاژ جریان نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید (فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش کامل)تعداد صفحات86 - دانلود رایگاندانلود رایگان پس از کشف نانولوله­های کربنی توسط ایجیما و همکارانش بررسی­های بسیار زیادی بر روی این ساختارها در سایر علوم انجام شده است. این ساختارها به دلیل خواص منحصر به

دانلود رایگان

پس از کشف نانولوله­های کربنی توسط ایجیما و همکارانش بررسی­های بسیار زیادی بر روی این ساختارها در سایر علوم انجام شده است. این ساختارها به دلیل خواص منحصر به فرد مکانیکی و الکتریکی که از خود نشان داده­اند جایگزین مناسبی برای سیلیکون و ترکیبات آن در قطعات الکترونیکی خواهند شد. در اینجا به بررسی خواص الکتریکی نانولوله­های کربنی زیگزاگ و نانولوله های گالیم نیترید که به عنوان یک کانال بین چشمه و دررو قرار داده شده پرداختیم و نحوه­ی توزیع جریان در ترانزیستور­های اثر میدانی را در شرایط دمایی و میدان­های مختلف بررسی کرده ایم. از آنجایی که سرعت خاموش و روشن شدن ترانزیستور برای ما در قطعات الکترونیکی و پردازنده­های کامپوتری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، انتخاب نانولوله­ای که تحرک پذیری بالایی داشته باشد بسیار مهم است. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد تحرک پذیری الکترون در نانولوله­­های کربنی و گالیم نیترید متفاوت به ازای میدان­های مختلفی که در طول نانولوله­ها اعمال شود، مقدار بیشینه­ای را خواهد گرفت. بنا بر این در طراحی ترانزیستورها با توجه به مشخصه­های هندسی ترانزیستور و اختلاف پتانسیلی که بین چشمه و دررو آن اعمال می­شود باید نانولوله­ای را انتخاب کرد که تحرک پذیری مناسبی داشته باشد.

فهرست مطالب

چکیده................. ۱

مقدمه......... ۲

فصل اول: مقدمه ای بر کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربردهای آن..........3

۱-۱ مقدمه............. 4

۱-۲ گونه های مختلف کربن در طبیعت........... ..4

۱-۲-۱ کربن بی شکل......... ..4

۱-۲-۲الماس.....................۵

۱-۲-۳گرافیت.................. ..5

۱-۲-۴ فلورن و نانو لوله های کربنی...............5

فصل۲:بررسی ساهتار هندسی و الکتریکی گرافیت و نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید....8

۲-۱مقدمه.............................. ..9

۲-۲ساختار الکترونی کربن................... ..۹

۲-۲-۱اربیتال p۲کربن............ .10

۲-۲-۲روش وردشی.............. .10

۲-۳ساختار هندسی گرافیت و نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید................. ۱۲

۲-۳-۱ساختار هندسی گرافیت....... ۱۲

۲-۳-۲ساختار هندسی نانو لوله کربنی و گالیم نیترید......... ۱۴

فصل ۳:انواع نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید................ ۱۸

۳-۱مقدمه.................... ۱۹

۳-۲انواع نانو لوله ها....... ۱۹

۳-۲-۱نانولوله های تک جداره و چند جداره...... ۱۹

۳-۲-۲تفاوت نانولوله تک جداره و چند جداره......... ۲۰

۳- ۳بررسی خواص نانو لوله ها ...... ۲۰

۳-۳-۱خواص میكانیكی نانولوله ها........ ۲۱

۳-۳-۲خواص فیزیكی........ ۲۱

۳-۴کاربرد نانولوله های کربنی...... ۲۲

۳-۴-۱ترانزیستورها.......... ۲۲

۳-۴-۲حسگرها....... ۲۲

۳-۴-۳نمايشگرهاي گسيل ميداني............. ۲۳

۳-۴-۴حافظه‌هاي نانولوله‌اي........... ۲۴

۳-۴-۵استحكام‌ دهي كامپوزيت‌ها....... ۲۴

۳-۴-۶کاربردهای دیگر............. ۲۴

۳-۴-۷ ذخیره هیدروژن در نانو لوله ها......... ۲۵

۳-۴-۸ داشتنخاصيتابررسانايي............ ۲6

۳-۴-۹استحكامومقاومتكششيبالا.....................۲۶

۳-۵ روش های تولید نانو لوله های کربنی........۲۶

۳-۵-۱ قوس الكتريكي.......... ۲7

۳-۵-۲ رسوب گذاري بخار شيميايي....... ۲9

۳-۵-۳روش PECVD....... ۳۰

۳-۵-۴تبخير ليزري......... ۳1

۳-۵-۵ توليد نانولوله‌هاي كربني با استفاده از عيوب بلوري....... ۳۲

۳-۶روش تولید نانولوله های گالیم نیترید.......... ۳۲

فصل۴:ترانزیستور های نانو لوله ای.....۳4

۴-۱مقدمه..... 35

۴-۲ ترانزیستورهای اثر میدانی نانو لوله ای.........۳5

۴-۳ساختار الکتریکی نانو لوله ها کربنی....... ۳8

۴-۴ هدایت نانو لوله ها....... 40

۴- ۵ ساختار ترانزیستور نانو لوله ای......... 41

۴-۶ نانو لوله ها به عنوان فلزهای تک بعدی ........ ۴1

۴-۶-۱ مولکولهای محدود...... ۴3

۴-۶-۲ترازهای انرژی نانولوله ی کربنی و گالیم نیترید...... ۴4

۴-۷چگالی حالات در نانولوله­ی کربنی و گالیم نیترید...... ۴7

۴-۸ محاسبه جریان و مقاومت نانولوله­ی کربنی...... 50

۴- ۹ بررسی سرعت میانگین الکترون ها ،جریان،مقاومت و تحرک پذیری الکترون....... 50

۴-۹-۱بررسی توزیع سرعت در نانولوله­های زیگزاگ.... 50

۴-۹-۲بررسی جریان­ الکتریکی در نانولوله­های­ زیگزاگ نیمرسانا....... ۵2

۴-۹-۳بررسی مقاومت نانولوله­های زیگزاگ نیمرسانا.......۵2

۴-۹-۴ بررسی تحرک پذیری الکترون در نانولوله­های زیگزاگ نیمرسانا.............۵3

فصل۵: بررسی نتایج بدست آمده از شبیه سازی ترانزیستور نانولوله ای کربنی و گالیم نیترید...۵4

۵-۱مقدمه....... ۵5

۵-۲ ترانزیستور نانولوله کربنی (۰،۴)و (۴،۴)...... ۵5

۵-۲-۱ باند انرژی ترانزیستور نانولوله کربنی (۴،۰) و(۴،۴)........ ۵6

۵-۲-۲بررسی جریان­ الکتریکی در نانولوله­ها کربنی.......۵6

۵-۳ ترانزیستور نانولوله کربنی (۰،۶)و (۶،۶).........57

۵-۳-۱ باند انرژی ترانزیستور نانولوله کربنی (۰،۶)و (۶،۶) .....۵7

۵-۳-۲بررسی جریان­ الکتریکی در نانولوله­ها کربنی(۰،۶)و(۶،۶) با ولتاژ گیت۱ولت......۵8

۵-۴ نانولوله گالیم نیترید...................59

۵-۶ انرژی کل و انرژی جنبشی..............۶1

نتیجه گیری........64

پیشنهادات.......65

منابع و مآخذ................66

چکیده انگلیسی..........70


منحنی مشخصه ولتاژ جریان نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید (فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش کامل)تعداد صفحات86


منحنی مشخصه ولتاژ جریان نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید


نانو لوله های کربنی


گالیم نیترید


پایان نامه رشته برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بتن ریزی - مطالب هفته دوم اسفند 1395

... منحنی مشخصه ولتاژ جریان نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید (فرمت word ورد و با قابلیت ...

پایان نامه منحنی مشخصه ولتاژ جریان نانو لوله های کربنی و ...

... منحنی مشخصه ولتاژ جریان نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید (فرمت word ورد و با قابلیت ...

بتن ریزی - مطالب هفته دوم اسفند 1395

... منحنی مشخصه ولتاژ جریان نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید (فرمت word ورد و با قابلیت ...

بتن ریزی - مطالب هفته دوم اسفند 1395

... منحنی مشخصه ولتاژ جریان نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید (فرمت word ورد و با قابلیت ...

دانلود فایل و طراحی امضا - پروژه برق

... DOCX word (قابل ویرایش) + PDF تعداد ... فرمت فایل: DOCX (ورد 2007 و ... های مختلف دانلود پروژه و ...

بتن ریزی - مطالب هفته دوم اسفند 1395

... منحنی مشخصه ولتاژ جریان نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید (فرمت word ورد و با قابلیت ...

بتن ریزی - همکاری در فروش فایل های فورکیا

... منحنی مشخصه ولتاژ جریان نانو لوله های کربنی و گالیم نیترید (فرمت word ورد و با قابلیت ...کتاب سرانه کاربری های شهری

تعریف چرخ دنده ها و محاسبات، روابط و کنترل چرخ دنده ها

مجموعه پنجاه نمایشنامه

جزوه معارف آزمون استخدامی

کامپیوترهای کوانتومی

متن انگلیسی با ترجمه فارسی مکالمه زبان نصرت

درآمد نوین به شیوه غیرفعال

تحقیق پایان نامه درباره مقایسه دبیرستانهای دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده

کتاب فیزیک هالیدی